InnoTrust

de Communicatie-, Complexe Projecten- en Programma Specialist

Mijn kracht en passie ligt in het synthetiseren van grote lijnen uit een complexiteit aan informatie. Het koppelen van inhoud en belangen en het vastleggen hiervan is wat ik graag doe. Daarvoor gebruik ik tekst en beeld op digitale- en offline media. Zo ondersteun ik graag processen zodat deze op rolletjes lopen.

Op het gebied van Duurzame Ontwikkeling

content strategie wegwijzer

Duurzame regionale ontwikkeling met oog voor het economische aspect is het thema van  InnoTrust.

Onderwerpen die het platteland raken: recreatie, natuur, water, landgoederen, faunabeheer, cultuur, energietransitie en economie.

Maar ook de zorg: Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de Milieuthermometer Zorg.

Minou van Dillen

U kunt mij inschakelen bij het opzetten van nieuwe projecten in het kennisveld duurzame ontwikkeling, met meerdere stakeholders binnen en buiten de organisatie. Dus voor projecten waarbij procesmanagement en communicatie met veel partijen een belangrijke rol spelen.

Op deze website vindt u informatie over mijn achtergrond en over projecten en processen die ik heb uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,  Minou van Dillen

Loopbaan
Logboek

Minou van Dillen

drs. Minou van Dillen MBA

Inhoudelijk complexe projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn de uitdagingen die ik zoek. In de vakgebieden economie en duurzaamheid voel ik me thuis en ben ik ervaren. De basis voor deze gebieden heb ik gelegd op Nyenrode (bedrijfskunde) en de UvA/UTwente (milieu- en energie).  Ik heb een passie voor duurzame ontwikkeling, de economie van het landelijk gebied en voor communicatie over de inhoud. Om dat laatste goed in te kunnen vullen heb ik als autodidact diverse cursussen gevolgd op het gebied van (multimedia-) communicatie.

Duurzame Regionale Ontwikkeling

projectmanagement

Projecten en processen

Communicatie- en Contentspecialist

content strategie wegwijzer

Multimedia

Handige ondersteuning bij complexe projecten met meerdere stakeholders: Het produceren en delen van content. Met grotere groepen planmatig communiceren zorgt er voor dat projecten en processen soepeler verlopen. Content maak ik zelf in de vorm van video, tekst en foto. De media die ik gebruik zijn een zelfgebouwde website, social en gedrukte media. Van strategie tot uitvoering: allemaal in één hand.