InnoTrust

de Communicatie- en Content Specialist

Mijn kracht en passie ligt in het simpel maken van een complexiteit aan inhoud en belangen en het vastleggen hiervan. Daarvoor gebruik ik tekst en beeld op digitale- en offline media. Het is een stukje massacommunicatie op microschaal. Zo ondersteun ik graag processen zodat deze op rolletjes lopen.

op het gebied van Duurzame Regionale Ontwikkeling

Duurzame Regionale ontwikkeling is het thema van  InnoTrust.

Onderwerpen die het platteland raken: recreatie, natuur, water, landgoederen, faunabeheer, cultuur, energietransitie en economie.

Minou van Dillen

U kunt mij inschakelen bij het opzetten van nieuwe projecten in het kennisveld duurzame regionale regionale, met meerdere stakeholders binnen en buiten de organisatie. Dus voor projecten waarbij procesmanagement en communicatie met veel partijen een belangrijke rol spelen.

Op deze website vindt u informatie over mijn achtergrond en over projecten en processen die ik heb uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,  Minou van Dillen

Loopbaan
Logboek

Minou van Dillen

drs. Minou van Dillen MBA

Inhoudelijk complexe projecten waarbij meerdere partijen betrokken zijn de uitdagingen die ik zoek. In de vakgebieden economie en duurzaamheid voel ik me thuis en ben ik ervaren. De basis voor deze gebieden heb ik gelegd op Nyenrode (bedrijfskunde) en de UvA/UTwente (milieu- en energie).  Ik heb een passie voor de economie van het landelijk gebied en voor communicatie over de inhoud. Om dat laatste goed in te kunnen vullen heb ik als autodidact diverse cursussen gevolgd op het gebied van (multimedia-) communicatie.

Duurzame Regionale Ontwikkeling

projectmanagement

Projecten en processen

Communicatie- en Contentspecialist

content strategie wegwijzer

Multimedia

Handige ondersteuning bij complexe projecten met meerdere stakeholders: Het produceren en delen van content. Met grotere groepen planmatig communiceren zorgt er voor dat projecten en processen soepeler verlopen. Content maak ik zelf in de vorm van video, tekst en foto. De media die ik gebruik zijn een zelfgebouwde website, social en gedrukte media. Van strategie tot uitvoering: allemaal in één hand.