Artikelen in De Landeigenaar

Regelmatig schrijf ik artikelen voor het blad De Landeigenaar, het verenigingsblad van de Federatie Particulier Grondbezit.

Ook ben ik lid van de redactieraad.

Lees hier de artikelen die ik voor De Landeigenaar schreef.

Marieken Nieuwdorp en Adrienne Vriesendorp

Huis Landfort terug in authentieke staat met een persoonlijke tint.

Oktober 2023

René Dessing, directeur van de stichting Erfgoed Landfort, herstelde in vijf jaar volgens een heldere visie en een duidelijk plan de historische buitenplaats Huis Landfort in Mechelen. “De afgelopen jaren waren zwaar, maar het project is overwegend één groot feest geweest.”

Lees het hele artikel….

kabels en leidingen

"Wat wij in Nederland met stikstof doen is uniek in de wereld"

Juni 2023

Kort voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten, presenteerde Arnout Jaspers zijn boek De Stikstoffuik. We spraken met Arnout Jaspers over het boek en het onteigenen van piekbelasters.

Lees het hele artikel….

faunaschade ganzen

Een windturbinepark op eigen grond: vloek of zegen?

Maart 2023

Hernieuwbare energie voor een schone toekomst kan een mooie inkomstenbron zijn voor grondeigenaren. Maar door geluidsoverlast kom de relatie met de omgeving stevig onder druk te staan. Nieuwe en mogelijk strengere geluidsnormen zijn in aantocht.

Lees het hele artikel….

Marieken Nieuwdorp en Adrienne Vriesendorp

Financiering door de 'crowd'

September 2022

Direct geld ophalen bij investeerders via een platform is sterk in opkomst. Een grote groep individuen investeert in de vorm van een lening, maar bijvoorbeeld ook in de aankoop van aandelen of gronden. Wellicht is crowdfunding een goede aanvulling op de gebruikelijke financieringsvormen voor eigenaren.

Lees het hele artikel….

kabels en leidingen

Actieve inzet bij gemeentelijke omgevingsvisie loont

Juni 2022

In de meeste gemeenten wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie of is de omgevingsvisie recent vastgesteld. Het blijkt dat het loont om actief in het proces te participeren en om samen te werken om de belangen van landgoederen te borgen.

Lees het hele artikel….

faunaschade ganzen

Vrijwilligers komen voor de gezelligheid en de natuur

December 2021

Landgoed Beekzicht in het Gelderse Voorst en Stichting Vobula zetten succesvol vrijwilligers in voor het landgoedbeheer en delen hun geheim. Vobula organiseert landgoedkampen voor vrijwilligers die willen kamperen en hun handen uit de mouwen willen steken.

Lees het hele artikel….

Marieken Nieuwdorp en Adrienne Vriesendorp

Jacht en eigendom onlosmakelijk verbonden

Juni 2021

We krijgen in de toekomst te maken met grote uitdagingen in het landschap. Daarom kan het in de optiek van de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Theo ten Haaf, niet anders dan dat jagers en particuliere grondeigenaren die uitdagingen gezamenlijk tegemoet gaan.

Lees het hele artikel….

kabels en leidingen

BGT: dé topografische basiskaart voor subsidies en vergunningen

Juni 2021

Overheden gebruiken steeds vaker de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor beleid, vergunningen en subsidies. Vanaf 2020 werkt bijvoorbeeld de RVO er mee voor het aanvragen van de landbouwsubsidies. Ook het publiek kan deze handige digitale kaart gebruiken. Grondeigenaren doen er wel verstandig aan om de data te controleren.

Lees het hele artikel….

faunaschade ganzen

NSW-rangschikking golfbanen vraagt aanpassingsvermogen

Mei 2021

NSW-gerangschikte landgoederen met een golfbaan moeten straks uit 50 procent natuur en bos bestaan om gerangschikt te kunnen blijven. Landgoed Anderstein en Landgoed Zelle werken daarom toe naar een nieuwe rangschikking. Dat vraagt aandacht, tijd en aanpassingsvermogen.

Lees het hele artikel….

faunaschade ganzen

Kosten faunaschade verschuiven naar grondgebruiker

Oktober 2020

Friesland en Noord-Holland verhogen het eigen risico bij faunaschede door ganzen van 5% naar 20%. Ook de vergoeding voor zwijnenschade raakt onder druk. De provincies doen dit om grondeigenaren aan te zetten tot het adequaat voorkomen van faunaschade.

Lees het hele artikel….

kabels en leidingen

Rechten en plichten bij aanleg van kabels en leidingen

Juni 2020

Bijna alle grondeigenaren accepteren een zakelijk recht overeenkomst als er een kabel- of leidingentracé over hun eigendom is gepland. De alternatieve route om via de Belemmeringenwet Privaatrecht schade vergoed te krijgen wordt niet vaak bewandeld, maar is zeker te overwegen.

Lees het hele artikel….

Marieken Nieuwdorp en Adrienne Vriesendorp

Gastheer zijn is de uitdaging

December 2019

Het ontwikkelen van een recreatietak is meer dan een stukje land vrijmaken en een toiletgebouwtje neerzetten, waarschuwt Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. “Je moet gastheer of gastvrouw willen zijn, anders hoef je er niet aan te beginnen.” Samen met Adrienne Vriesendorp vertelt ze over recreatie op landgoederen.

Lees het hele artikel….

droogte 2018 en 2019

Samenwerking nodig om verdroging op te vangen

Maart 2020

Klimaatverandering gaat gepaard met toenemende extremen. Iedereen zal moeten leren omgaan met die werkelijkheid, zegt heemraad Peter Schrijver van Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem. Hij pleit voor oplossingen op maat, in een samenwerking van lokale en regionale partners, inwoners, grondgebruikers en overheid.

Lees het hele artikel….

Afrikaanse Varkenspest

Afrikaanse Varkenspest is geen 'ver-van-mijn-bed-show' meer

Oktober 2019

Sinds de Afrikaanse Varkenspest (AVP) in 2018 is aangetroffen in het zuiden van België, houdt dat ook de gemoederen in Nederland bezig.

Lees het hele artikel….

Alfred van Hall

De man achter Jumelles stopt

Juni 2020

Alfred van Hall neemt afscheid van de redactieraad en de raad van commissarissen van De Landeigenaar. Na 35 jaar het blad gedragen te hebben, stopt hij er mee. Zijn alter ego Jumelles hoeven we voorlopig niet te missen. Jumelles wil nog graag de lezers inspireren en bewegen. Ik was nieuwsgierig naar de man achter Jumelles.

Lees het hele artikel….

De Unie moet het kind niet met het badwater weggooien

Maart 2019

De voorstellen van de Unie van Waterschappen voor het nieuwe belastingstelsel voor waterschappen stuiten op kritiek. Wubbo de Raad (LTO), Anne Reichelt (VBNE) en Piet Kome (FPG) vinden het gebiedsmodel voor de watersysteemheffing niet transparant, niet rechtvaardig en niet eenvoudig uitlegbaar. Ze pleiten daarom voor een renovatie van het bestaande systeem.

Lees het hele artikel….

Nationale Omgevingsvisie

Nationale Omgevingsvisie: veel wensen, groter ruimtebeslag

 

December 2018

Klimaatadaptatie en energietransitie, de woningopgaaf en de transitie van de landbouw leggen extra beslag op schaarse ruimte. Slim combineren van opgaven is nu meer dan ooit nodig, aldus het kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Lees het hele artikel….

Omgeving heeft baat bij investering in monument

Juni 2018

De discussie over de voorgenomen afschaffing van de aftrek van uitgaven van rijksmonumenten blijft voortduren. Twee onderzoeken tonen nog eens het belang aan van het financieel ondersteunen van monumenteigenaren voor wat betreft het onderhoud van hun bezit. De belastingaftrek maakt een essentieel onderdeel uit van de mogelijkheden die monumenteigenaren hebben voor de financiering van deze kosten.

Lees het hele artikel….

Grondeigenaren zien brood in zonneparken en windmolens

Maart 2018

Vechten tegen windmolens heeft geen zin. Dat weten we van de dolende ridder Don Quichot. Harm Luisman, innovatieconsultant bij Aliander, maakte tijdens een symposium over duurzame energie duidelijk dat windmolens er komen. Er is volgens hem geen keuze meer.

Lees het hele artikel….

Investeren in 20, 200 of 20000 zonnepanelen

December 2017

De overheid zet vol in op de energietransitie en stimuleert deze met subsidies. Uiteraard ook voor zonne-energie. Steeds meer landeigenaren ontdekken de voordelen daarvan. Niet alleen voor het eigen energieverbruik, maar ook om te leveren aan anderen. Zelf investeren is een optie, maar ook verhuur en verpachting van grond of daken is al praktijk.

Leest het hele artikel….