Faunabeheerseenheid

Foto’s op de bovenste rij zijn gemaakt in Tierpark Anholt/Isselburg.

In 2020 heeft de Faunabeheereenheid Overijssel mij tijdelijk ingehuurd om het bestuur als ambtelijk secretaris te ondersteunen. Het bestuur van de FBE bestaat uit vertegenwoordigers van grondeigenaren, jagersverenigingen en natuur- en milieuorganisaties, die samen verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het faunabeheersplan en de uitvoering daarvan.

Ik heb kennis gemaakt met de complexe wereld van het faunabeheer, zowel wat betreft wetgeving en inhoud als wat betreft de vaak fors tegengestelde belangen en de rol van de overheid op dit gebied. Maatschappelijke problemen als de fors toegenomen schade door ganzen, de toename van de populatie wilde zwijnen in relatie tot de vanuit Oost-Europa oprukkende Afrikaanse Varkenspest en de controle op het planmatig reewildbeheer stonden op de agenda. En ik heb er ook voor gezorgd dat de financiĆ«le verantwoording goed georganiseerd werd en dat de jaarrekening 2019 tot stand kwam. In deze jaarrekening zijn een aantal foto’s van mijn hand verwerkt.