Recreatie in de Achterhoek en Liemers

Het Recreatieschap Achterhoek Liemers ontwikkelde en beheerde toeristisch-recreatieve infrastructuur:

  • Recreatiegebieden
  • Fietspaden
  • Routes voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden enzovoort. Bij de routes hoorden ook de Toeristische Overstappunten (TOP’s).

Ik was er acht jaar secretaris/directeur, tot 2013. Het Recreatieschap was een samenwerkingsverband in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en is inmiddels opgeheven.

Communicatie en marketing

Woordvoering namens de organisatie richting pers. Veelal de Gelderlander en De Stentor, maar soms ook de landelijke pers.

Marketing van het fietsroutenetwerk, wandelroutes en de recreatieplassen via website en brochures. Themaroutes, filmprogramma’s. 

Strategie

Voor de drie taakgebieden zijn strategiedocumenten opgesteld:

  • Verdiencapaciteit Recreatiegebieden (2009), Notitie Toekomst Recreatiegebieden (2010)
  • Strategische keuze outsourcing beheer fietspaden (2009)
  • Ontwikkeling van een Routebureau, regionale samenwerking (2009)

De strategie is met gemeenteraden besproken en daarvoor is deze video gemaakt.

Aanleg Fietsroutenetwerk

In 2008 heeft het Recreatieschap het Fietsroutenetwerk in de Achterhoek aangelegd. Het project was een samenwerking met de Provincie, VVVAchterhoek en acht gemeenten.

Door de aanleg van het netwerk verdubbelde het aantal te onderhouden routebordjes. Dit knelpunt in het onderhoud is opgelost met automatisering van een deel van het onderhoudsproces.

Mede omdat het onderhoud van de routebebording goed geregeld was, won de Achterhoek in 2012 de prijs van beste fietsregio van het Landelijk Fietsplatform.

Fietspadonderhoud en nieuwe fietspaden

De specialiteit van het Recreatieschap was het onderhoud van 230 km halfverharde fietspaden langs zandwegen. De fietspaden worden van de zandwegen afgescheiden met betonnen paaltjes.

Op veel paaltjes staat nog VRIGA: Vereniging Rijwielpaden Gelderse Achterhoek, opgericht in 1947.

Het Recreatieschap zorgde ook voor nieuwe fietspaden zodat mooie plekken voor bewoners en toeristen beter toegankelijk werden.

Bijvoorbeeld het fietspad tussen Olburgen en Bronkhorst dat onder leiding van het Waterschap Rijn en IJssel is aangelegd.